Badania i spotkania informacyjne w Przychodni Medpharma w Nowej Wsi Rzecznej.

Szanowni Państwo, 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzone zostają następujące procedury podczas badań kolonoskopowych i spotkań informacyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego, w Przychodni Medpharma ZOZ SA.


I. Postępowanie podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych kwalifikujących pacjenta na badanie:
- obowiązkowa maseczka na terenie przychodni
- obowiązkowa dezynfekcja rąk
- brak możliwości przychodzenia z osobami towarzyszącymi
Prosimy aby pacjenci nie przychodzili na badania wcześniej.
Prosimy o zachowanie dwu-metrowego dystansu wobec siebie i nie wchodzenia do budynku jeśli przed danym gabinetem oczekuje 3 pacjentów.
Nadal możliwa jest również edukacja w formie telekonsultacji.

II. Postępowanie przed wyznaczonym badaniem kolonoskopowym:
- obowiązkowa maseczka na terenie przychodni
- obowiązkowa dezynfekcja rąk
- brak możliwości przychodzenia z osobami towarzyszącymi
Prosimy aby pacjenci nie przychodzili na badania wcześniej.
Prosimy o zachowanie dwu-metrowego dystansu wobec siebie i nie wchodzenia do budynku jeśli przed danym gabinetem oczekuje 3 pacjentów.