Kolonoskopia to metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Badanie jest wykonywane przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu), który wprowadzany jest przez odbyt, bańkę odbytnicy, esicę, okrężnicę zstępującą, poprzecznicę, okrężnicę wstępującą aż do zastawki krętniczo-kątniczej, która stanowi granicę pomiędzy jelitem cienkim a grubym. Wziernik zakończony jest kamerą, a uzyskany obraz jest oglądany przez lekarza wykonującego badanie.