Brak rekomendacji dla stosowania probiotyków w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego.

9.06.2020 roku ukazały się rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (AGA) dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu niektórych schorzeń przewodu pokarmowego. Potwierdzono, że nie ma wystarczających dowodów – na podstawie przeprowadzonych badań – aby w chorobie Leśniewskiego – Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w zespole jelita nadwrażliwego oraz czynnej infekcji Clostridium difficile stosować jakiekolwiek probiotyki.

 

Natomiast potwierdzono zasadność stosowania ich w trzech przypadkach: prewencja infekcji Clostridium difficile u dorosłych i dzieci przy stosowaniu długoterminowym probiotyków, prewencja nekrotycznego zapalenia jelit u noworodków urodzonych z niską masą urodzeniową oraz w leczeniu zapalenia zbiornika u chorych po proctokolectomii odtwórczej.


Dodatkowo zwrócono uwagę na potrzebę dalszych badań oraz zalecono szczególną rozwagę w zalecaniu i stosowaniu przewlekłym probiotyków o nieudowodnionym działaniu.

 

Opracowała: dr n.med. Joanna Wypych – kierownik Oddziału Gastroenterologii dla Dorosłych
Szpital Copernicus PL Sp. z o.o.