Wskazania do kolonoskopii w ramach badań przesiewowych

Protokół badania przesiewowego obejmuje kolonoskopię co 10 lat, natomiast w przypadku wykrycia zmiany polipowatej badanie kontrolne wykonuje się po 12 miesiącach >>>

Wskazania do badania przesiewowej kolonoskopii to:

Osiągnięcie 50 roku życia przez osobę bez obciążającego wywiadu rodzinnego - badanie raz na 10 lat, do 65 roku życia;

W przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego wskazania do kolonoskopii są następujące:

  • jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60 roku życia - kolonoskopia co 10 lat, ale od 40. roku życia,

 

  • dwóch lub więcej krewnych 1 stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego >=60.  roku życia lub jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego < 60. roku życia - kolonoskopia co 10 lat od 40. roku życia  lub 10 lat wcześniej niż postawienie diagnozy raka jelita grubego u najmłodszego krewnego,

 

  • wywiad w kierunku HNPCC (dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości) - od 20-25 roku życia pełna kolonoskopia ( z usunięciem polipów) co 1-2 lata, ponadto od 30. roku życia gastroskopia co 2 lata, u kobiet coroczne badanie przesiewowe pod katem raka trzonu macicy począwszy od 25.-35. roku życia,

 

  • wywiad w kierunku FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowa) - badanie genetyczne i kolonoskopia co 12 m-cy od 12.-15. roku życia,

 

  • u chorych ze schorzeniami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) kolonoskopia (z losowym pobraniem wycinków) co 1-2 lata; badania należy rozpocząć po 8 latach trwania choroby przy zajęciu całego jelita lub po 15 latach, jeżeli schorzenie dotyczy lewej połowy okrężnicy.

 

Zebrała:  lek. med. Maria Szczepińska-Nowak, specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

wskazania