Kontakt

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6
KRS 0000478705,
NIP 583-316-22-78,

 

Umów badanie: 58 727 01 30
kolonoskopia@copernicus.gda.pl

kolonoskopia.copernicus.gda.pl

Materiały dla prasy