Błędy w przygotowaniu do badania!

Najczęstszym błędem w przygotowaniu do badania jest nieprawidłowo oczyszczone jelito >>>

 

Może to wydłużyć czas badania, obniżyć wartość diagnostyczną kolonoskopii, zwiększyć ryzyko powikłań,  a także spowodować konieczność powtórzenia badania, gdyż obraz nie będzie czytelny.